XTporu


 
אינדקסחיפושהרשםהתחבר

הקדמה
התקנון מובא כדי לשמור עליכם ולספק לכם חוויה מיוחדת!
המופיעים בתקנון.
הגולש/ת להלן המשתמש.
XT להלן החברה.
1.כתיבת הודעות בצ'אט.
1.1.חל איסור על כתיבת הודעות בצ'אט בעלי תוכן גס ופוגעני.
1.2.משתמש אשר יספים בצ'אט יבעט החוצה ממנו ובפעם השניה יחסם.
1.3.החברה אינה אחראית לכל מידע אישי ופרטי שיחש, בצ'אט או בפורומים.
2.כתיבת הודעות ונושאים בפורום.
2.1.המשתמש חייב לספק כותרת איכותית לנושא ולא כמו כן כנסו דחוף וכו' העונש:עריכת הכותרת.
2.2.משתמש אשר יכתוב תוכן גס ומעליב העונש:הודעותו תערך והאשכול ינעל.
2.3.חל איסור על המשתמשים להקפיץ נושאים העונש:נעילת הנושא בפעם השניה הרחקה ליום.
2.4.אין לפרסם רווח אישי ואתרים מסחריים העונש:מחיקת האשכול והרחקה לשבוע .